Site Haritası
ANASAYFA ODA HAKKINDA MEVZUAT EĞİTİM DİŞHEKİMLERİ İÇİN TOPLUM AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YEREL ÖĞRENCİ KOLU
Dişhekimi Arama
Etkinlikler ve Rezervasyon
Anket
Foto Galeri
Basın Açıklamaları
Linkler
İlan Panosu
Online İletişim
Duyurular
Eğitim Videoları
Dişhekimleri Meclisi
Bölgesel Bilimsel Toplantı...
04.03.2015-Kayıt İçin Tıklayınız...
27.02.2015 E-nabız Dilekçe Örneği...
Hasta bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması için Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi şimdi de e-Nabız Sağlık.Net Online olarak karşımız çıkıyor. E-nabızla ilgili yayınlanan 2015/5 sayılı Genelge’ye ilişkin Odamız Hukuk Bürosu’nun değerlendirmesini sizinle paylaşmıştık. Konuyla ilgili Türk Dişhekimleri Birliği de bir değerlendirme yayınlayarak, hukuka aykırı Genelge’nin yürütmesinin ...
23.02.2015 Dişhekimliği Tehlikeli Sınıfta...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı Resmi Gazete'de İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği yayınlanmıştır.   Tebliğde, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları eskiden olduğu gibi “tehlikeli” sınıfta yer almıştır.   Meslektaşlarımızın bilgisine sunar, iyi çalışmalar dileriz.   İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu ...
23.02.2015 İç Güvenlik(!) Paketi...
Çıkartılan onca yasa kâr etmedi, Sıra İç Güvenlik Paketinde.Getirilmek istenen ve günlük hayatımızı doğrudan etkileyecek düzenlemelerle Türkiye biraz daha yaşanır bir ülke olmaktan çıkartılacak. Polis Devleti olmaya bir adım daha yaklaşacak.   Neler getirilmek isteniyor?   Savcı ve hakim yetkisinde olan "durdurma" ve "arama" kararı mülki amire ve onun görevlendireceği polise devre...
19.02.2015 E-nabız Sistemi Hakkında Değerlendirme ...
Değerli meslektaşımız, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce; fert ve toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kişisel sağlık kayıtlarını gizlilik, güvenlik, bütünlük ve mahremiyeti korunarak kişilerin kendileri tarafından kendi dijital sağlık kayıtlarına erişebilmesini sağlayacak olan “e-nabız” adı verilen “sağlık.net online sisteminin” kurulduğu ve 01 Mart 2015 tarihine ka...
17.02.2015 İstanbul Dişhekimleri Odası TDB Genel Kurul Delegelerini Seçti...
  6569 sayılı Kanun’la değişen 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu hükümleri uyarınca, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurul Delege adaylarını belirlemek üzere yapılan genel kurul 14 Şubat 2015 Cumartesi günü İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri’nde; seçim ise 15 Şubat 2015 Pazar günü İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Maçka Kampüsü&rsq...
16.02.2015 Hazine Müsteşarlığından Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Duyuru...
 Mesleğini muayenehanesinde icra eden hekimlerin, diğer özel bir sağlık tesisinde verdikleri sağlık hizmeti nedeniyle sigorta poliçelerinde sağlık kuruluşunun adını bildirmelerine ve artırımlı bir prim ödemelerine gerek bulunmadığı bildirilmiştir.   Türk Tabipler Birliği`nin yaptığı başvuru üzerine T.C.Hazine Müsteşarlığı’nın  20.01.2015 tarih ve 3/2015 sayılı sektör duyurusunda;   Mesleğini serbest olarak icra eden hekim...
16.02.2015 Delege Seçimi Resmi Olmayan Sonuçları...
 İstanbul Dişhekimleri Odası TDB Genel Kurul Delege Seçimi 15 Şubat 2015 Pazar günü gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul ve seçimlere katılan meslektaşlarımıza teşekkür eder,  seçilen adayları kutlarız. İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Kesin olmayan sonuçlara göre TDB Delegesi seçilen 22 meslektaşımızın  isimleri (aldıkları oya göre):    1.HALİL RIFAT YÜZBAŞIOĞLU 2.BORA BİLGİ...
03.02.2015 Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı...
Türk Dişhekimleri Birliği ve dişhekimleri odalarının tüm karşı çıkışlarına rağmen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.                                                             .............
22.01.2015 Yönetmelik Değişikliğine Dur Demek İçin Ankara'daydık...
İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir ve Sakarya Dişhekimleri Odaları Ankara’da Yönetmelik Değişikliğine “Dur” Dedi Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yapılması planlanan değişiklikler karşısında sessiz kalmayacağını gösteren TDB ve Odaların Ankara nöbeti, 21 Ocak Çarşamba günü İstanbul, Balıkesir, Sakarya ve Tekirdağ Odalarının katılımıyla devam etti. İstanbul, Balıkesir, Sakarya ...
15.01.2015 2015 Yılı Tıbbi Atık Sözleşmesi Hakkında...
Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, merkez), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile tıbbi atıklarının toplanması ve taşınması için sözleşme yapmaları gerektiğini ve sözleşme koşullarını 09 Aralık 2014 tarihinde duyurmuştuk. Meslektaşlarımızdan sözleşme yaptıkları halde tıbbi atıkların toplanmadığı yolunda şikayetler gelmektedir. İBB Atık Yönetim Müdürlüğü ile yaptığımız gör&uu...
07.01.2015 2015 Yılı Üye Aidatları...
Değerli meslektaşım, 2015 yılında uygulanacak üye aidatlarının miktarı, ödeme şekli ve tarihleri aşağıdadır. Buna göre;   1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 330,00 TL,   2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının bi...
30.12.2014 Zorunlu Bir Açıklama...
Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi’nin 3224 sayılı TDB yasasının Birlik Genel Kurul Delege sayılarını belirleyen 7. maddesinin 2. fıkrasını iptali üzerine İstanbul Dişhekimleri Odası Genel Kurulu, TDB Genel Kurul Delege adaylarının belirlenmesi ve seçimi gündemi ile toplanacaktır. Yönetim Kurulumuzun bugüne kadar olduğu gibi bugün de açık, şeffaf, adil ve seçime katılan tüm gruplara eşit mesafede olacağı tabiidir. İstanbul Dişhekiml...
26.12.2014 Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurul Delege Seçimi...
3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “delege sayılarının” belirlenmesi hakkındaki düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin 27.10.2011 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. İptal kararından sonra yapılan kanuni düzenlemeye göre 26.11.2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 19.11.2014 kabul tarihli 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığ...
23.12.2014 2015 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi Belirlendi...
Dişhekimlerinin 2015 yılında uygulayacakları Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, Odaların görüş ve öneriler doğrultusunda, TDB Merkez Yönetim Kurulu'nun10-11 Aralık 2014 tarihli toplantısında belirlenmiştir.   Tarifeler,  2015 yılı TDB Ajandası ile meslektaşlarımıza dağıtılmaya başlanmıştır. - 1.Grup İllerde uygulanacak TDB Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi   - 1.Grup İlçelerde uygulanacak T...
15.12.2014 TDB Genel Kurul Delegeliği Seçimleri...
Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu'nun Genel Kurul Delegelerinin sayısının belirlenmesine ilişkin maddesini “temsilde adalet” ilkesine aykırı bularak iptal etmiştir. Yüksek Mahkeme iptal edilen madde yerine 1 (bir) yıl içinde yeni bir düzenleme yapılmasını da hükme bağlanmıştır. Ancak anılan sürede TBMM de gerekli kanun çıkarılmadığından Oda Genel Kurulumuz sonunda TDB Genel Kurul Delegeler...
09.12.2014 2015 Yılı Tıbbi Atık Sözleşmesi ve Bertaraf Ücretleri Hakkında Açıklama...
Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, merkez), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile tıbbi atıklarının toplanması ve taşınması için sözleşme yapmaları gerektiğini duyurmuştuk. Tıbbi atık sözleşmesi için gerekli prosedür (gerekli evraklar, başvuru dilekçesi örneği vs.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde ilan edilmiştir. Bu bağlamda, 20 yataktan az ve yataksız sa...
08.12.2014 Anayasa Mahkemesi Kişisel Sağlık Verilerinin Toplanmasını (Sağlık Net 2) İptal E...
Bilindiği üzere, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı’na hastaların kişisel verilerini toplama izni verilmiş ancak Anayasa Mahkemesi tarafından, böyle bir hükmün kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmişti. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl Eylül ayında, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Anayasa Mahkem...
05.12.2014 2015 Yılı Tıbbi Atık Sözleşmesi ve Bertaraf Ücretleri Hakkında Açıklama...
Bilindiği gibi İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu’nun (İMÇK) 14.04.2014 tarih ve 140 sayılı kararı ile 20 (yirmi) yataktan az ve yataksız sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması, taşınması işi 01.01.2015 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülecektir. Bu bağlamda, ağız diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, merkez) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ...
01.12.2014 Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” Uygulaması Anayasa Mahkemesi’nde…...
İstanbul Tabip Odası’nın “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” hakkında bireysel bir başvurudan hareketle Danıştay 15.Dairesi’ne açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, aynı zamanda Daire, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 'sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları' 67. maddesinin 3. fıkrasında yer alan 'biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması' ibar...
26.11.2014 Dişhekimleri Yönetmelik Taslağına Karşı Yürüdü...
Dişhekimleri, Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılmak istenen değişikliklere “dur” demek için bugün (26.11.2014 Çarşamba) Taksim Tünel’den Galatasaray’a yürüdü. Türk Dişhekimleri Birliği ve İstanbul Dişhekimleri Odası’nın çağrısıyla, “Mesleğimizi Yok Edecek Yönetmeliğe Hayır!” diyen yüzlerce dişhekimi 26 Kasım 20...
21.11.2014 TDB Yönetmelik Taslağı Hakkında Bakanlık Yetkilileriyle Görüştü...
Türk Dişhekimleri Birliği, 20.11.2014 tarihinde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağına ilişkin Bakanlık yetkilileriyle görüştü.   Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen görüşmede; Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri A.Tarık İşmen ve Hukuk Danışmanı Av. Mustafa Güler, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürl&uum...
18.11.2014 Yönetmelikle İlgili Görüş ve Önerilerinizi Bekliyoruz!...
  Sağlık Bakanlığınca Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin değiştirilmesi ile ilgili çalışma, kapalı kapılar ardında meslek örgütümüz Türk Dişhekimleri Birliği dışlanarak sürdürülmektedir. Dişhekimliğinin özelliklerini, hassasiyetini göz ardı ederek ülke gerçeklerinden uzak hazırlanan mevcut taslak geleceğimizi tehdit etmektedir. Dişhekimlerinin çalışt...
01.12.2014 Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi Hakkında SGK Duyurusu...
Hatırlanacağı gibi, Danıştay 15.Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hastanelerde, sağlık merkezlerinde zorunlu hale getirilen ve “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” adı verilen avuç içi kimlik tarama sisteminin yürütmesinin durudurulması kararını vermişti. Bu karar üzerine SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, sağlık kuruşlarına “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi”nin uygulamadan k...
17.11.2014 Yönetmelik Taslağıyla İlgili Sağlık Bakanlığı'na Faks ve E-posta Gönderiyoruz...
Değerli meslektaşlarımız,   Sağlık Bakanlığınca, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin değiştirilmesi ile ilgili çalışma, kapalı kapılar ardında meslek örgütümüz Türk Dişhekimliğinin özelliklerini, hassasiyetini göz ardı ederek ülke gerçeklerinden uzak hazırlanan mevcut taslak geleceğimiz tehdit etmektedir. Mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için, Türk ...
16.11.2014 3224 Sayılı Kanunun Delege Seçimi İle İlgili Maddesi TBMM Genel Kurulu’nda Kabul...
 Bilindiği üzere Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından açılan iptal davasından sonra Anayasa Mahkemesi, 27.10.2011 tarih ve 2011/55 E. 2011/146 K. sayılı kararı ile 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`nun, Birlik Genel Kurulunu oluşturan delege sayıları ile ilgili fıkrasını  ‘temsilde adalet’ ilkesine aykırı bularak iptal etmişti.   Kararın yürürlük tarihi bir yıl sonraya bırakılmış ancak bir yıllık sürenin sonunda doğan ...
16.11.2014 Anayasa Mahkemesi "Tam Gün" Kararı...
Anayasa Mahkemesi, içinde bulunduğumuz yılın Ocak ayında kabul edilen 6514 sayılı Torba Yasa’nın iptal istemini görüştü. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve üniversitelerden öğretim üyelerinin dinlendiği yaklaşık 3,5 saat süren oturumdan sonra Torba Yasanın iptal istemini görüşen Anayasa Mahkemesi daha önce yürütmenin durdurulmasına karar verdiği aynı içerikteki iki geçici madde dışında büt&...
07.11.2014 Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi...
Son günlerde İlçe Sağlık Müdürlüklerinden meslektaşlarımıza yeniden gönderilen yazılarda Sağlık Net-2 Sistemine Veri göndermeleri istenmektedir. Kişisel sağlık verilerinin bu şekilde toplanmasının Anayasamıza, AİHM kararlarına ve Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğu, kişisel sağlık bilgilerinin işlenmesinin kapsamının koşullarının ve bu verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla belirlenmesi gerektiği, yine kişisel sağlık verile...
06.11.2014 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Yapılacak Tıbbi Atık Sözleşmesi...
Bilindiği gibi İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu’nun (İMÇK) 14.04.2014 tarih ve 140 sayılı kararı ile 20 (yirmi) yataktan az ve yataksız sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması, taşınması işi 01.01.2015 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülecektir. Bu bağlamda, ağız diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, merkez) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ...
04.11.2014 Biyometrik Kimlik Doğrulama Sisteminin (Avuç İçi Kimlik Tarama Sisteminin) Yürüt...
Sağlık kuruluşlarından hizmet alımında avuç içi kimlik tarama sisteminin yürütmesi durduruldu. Danıştay 15.Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hastanelerde, sağlık merkezlerinde zorunlu hale getirilen ve “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” adı verilen avuç içi kimlik tarama sisteminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) açtığı...
24.10.2014 TDB Sağlık Bakanı ile Görüştü...
TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel, 23.10.2014 tarihinde Sağlık Bakanı Dr.Mehmet Müezzinoğlu ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik hakkında görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmeye; TDB Genel Başkanvekili Dr.Serdar Sütcü ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Seven’in yanı sıra Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr.Doğan Ünal  da k...
14.10.2014 Mesleğimiz Tehlikede!...
Sağlık Bakanlığı’nın, serbest çalışan dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte köklü değişiklikleri öngören bir çalışma başlatarak sonuçlandırma aşamasına geldiği anlaşılmaktadır. Ancak dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan Türk Dişhekimleri Birliği ile herhangi bir paylaşıma gerek duymadan çıka...
08.10.2014 Torba Yasa Kapsamında Kamuya Ait Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bi...
6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (TORBA KANUN) Resmi Gazete'nin 11.09.2014 Tarih ve 29116 (Mükerrer) sayısında yayımlanmıştır.   Kamuya ait borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak hazırladığımız bilgi notu aşağıdadır.   Meslektaşlarımızın bilgilerine sunar, iyi çalışmalar dileriz.   Saygılarımızla, İstanbul Dişhe...
08.10.2014 İBB İle Yapılacak Tıbbi Atık Sözleşmesi...
Bilindiği gibi İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu’nun (İMÇK) 14.04.2014 tarih ve 140 sayılı kararı ile 20 (yirmi) yataktan az ve yataksız sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması, taşınması işi 01.01.2015 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülecektir. Bu bağlamda, ağız diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, merkez) 31.10.2014 tarihine kadar İstanbul Bü...
03.10.2014 Temel Sağlık İstatistikleri Modülü...
  Bazı İlçe Sağlık Müdürlüklerinden meslektaşlarımıza gönderilen yazılarda Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) aracılığıyla verilerin belirli periyotlarla gönderilmesinde sorunlar yaşandığı ifade edilerek ve bu işle ilgili bir personel görevlendirilmesi istenmektedir.   Yazının incelenmesinden muhatabın Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu kurum ve kuruluşları olduğu anlaşılmaktadır.   Yazının ikinci paragrafında “Sa...
03.10.2014 Yabancı Uyruklu Hastaların Sağlık Bakanlığı'na Bildirimi...
Bazı İlçe Sağlık Müdürlüklerinden meslektaşlarımıza gönderilen yazılarda Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge uyarınca 01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında hizmet almış olan yabancı uyruklu hastaların Sağlık Bakanlığı’nın Yabancı Uyruklu Hasta Kayıt Sistemine kaydedilmeleri istenmektedir.   Sağlık Bakanlığı’nın talebinin ancak kişisel bilgilerden arındırılarak (anonimleştirilerek...
30.09.2014 Danıştay Sağlık Net 2 Veri Gönderiminin Yürütmesini Durdurdu!...
Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım 2012 tarihinde 'Sağlık Net 2 Veri Gönderimi' başlıklı bir Genelge yayınlayarak muayenehane ve özel sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere sağlık hizmeti verilen her yerden hastaların bilgilerini merkezi sistemle göndermelerini istemişti. Türk Tabipler Birliği tarafından Genelge'ye karşı Danıştay'da iptal davası açılmış, Danıştay 15. Dairesi 12.6.2014 günü E. 2013/2084 sayı ile bu uygulamanın y...
15.09.2014 Dişhekimi Muayenehanesinde Diş Teknisyeni İstihdam Edilebilir...
Bir dişhekiminin muayenehanesinde istihdam ettiği diş teknisyeninin çalışma izin belgesinin, Sağlık Bakanlığı’nın görüş yazılarına istinaden Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iptal edilmesi üzerine açılan davada Sivas İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.     İdare’nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin bu karara itirazı üzerine dosya Kayseri Bölg...
04.09.2014 Muayenehane Standartlarına İlişkin Danıştay'ın Yeni Kararı...
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler üzerine İzmir Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davalarda Danıştay 15. Dairesince yönetmeliğin pek çok maddesi ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verilmişti. Bu defa da İstanbul’da ilgili yönetmelik hakkında açılan davada yine Danıştay 15.Dairesi muayenehane açmak için şart koşulan &l...
25.08.2014 Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tebliğinde Değişiklik Yapı...
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Buna göre aşağıdaki değişiklikler yapılmış olup, her iki tebliği arasındaki  diğer ayrıntılar da ekli tabloda belirtilmiştir.   1- Primin belirlenmesine ilişkin hükme 2011 yılı...
22.08.2014 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Bilgilendirme...
Değerli Meslektaşlarımız, Belediyelerce; ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması gerektiğine yönelik yazı gönderildiği, ruhsat alınmadığı takdirde sağlık kuruluşlarının mühürleneceği Odamıza gelen başvurulardan anlaşılmaktadır.   Konuya ilişkin değerlendirmemiz ve Danıştay 8. Dairesi'nin konuya ilişkin ka...
14.08.2014 Oda'ya Olan Aidat Borçları Yapılandırma Kapsamında Değildir...
Değerli Meslektaşlarımız, Soma’da hayatını kaybeden madencilere yönelik hazırlanan ve çeşitli eklerle bir “Torba Kanun” haline getirilen tasarının görüşmeleri tamamlanıp kabul edilmeden TBMM 13.08.2014 tarihinde aldığı kararla 01.10.2014 tarihine kadar tatile girmiştir. Bu bağlamda tasarının görüşülüp kanunlaşması da tatil sonrasına bırakılmıştır. Bilindiği gibi kanun tasarısında kişi ve kurumların devlete olan borçların...
13.08.2014 Tıbbi Atıklar 1 Ocak İtibariyle Büyükşehir Belediyesince Toplanacak...
Değerli meslektaşlarımız,   İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu’nun (İMÇK) 14.04.2014 tarih ve 140 sayılı kararı ile 20 (yirmi) yataktan az ve yataksız sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması, taşınması işi 01.01.2015 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülecektir. Bu bağlamda, ağız diş sağlığı hizmeti sunan sağlık kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, merkez) 31.10.2014 tarihine kadar İstanbu...
İDO Dijital Dişhekimliği Dergisi
İDO Dergi
Bilimsel Makaleler
e-kütüphane
Kültür-Sanat-Gezi-Spor
İlhan İşler Karikatürleri
Fırat Budacı Yazıları "Aslında Hergün Fırçalıyorum"
Sanatçı Meslektaşlarımızdan
Afişler
Sık Sorulanlar
Dünyadan ( Dişhekimi Röportajları )
Duyurular
İletişim: Cumhuriyet Caddesi Safir Apartmanı No:203 Kat :2 Daire:3 34367 Harbiye İSTANBUL - Telefon : 0.212.225 03 65