Site Haritası
ANASAYFA ODA HAKKINDA MEVZUAT EĞİTİM DİŞHEKİMLERİ İÇİN TOPLUM AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YEREL ÖĞRENCİ KOLU
Dişhekimi Arama
Etkinlikler ve Rezervasyon
Anket
Foto Galeri
Basın Açıklamaları
Linkler
İlan Panosu
Online İletişim
Duyurular
Eğitim Videoları
Dişhekimleri Meclisi
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal ...
30.06.2015 2015 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası Sonuçları Açıklandı...
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için uzman dişhekimi (74) v...
29.06.2015 SUT 2013 İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı...
Danıştay 15. Daire, Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada verdiği yürütmenin durdurulması kararında SGK’ya Hukuk Devletinin ne olduğunu anlatarak; muayenehaneler ve özel sağlık kuruluşlarında yapılan ağız diş tedavilerinin bedelinin ödenmeyeceği, engellilerin kamu sağlık tesisleri dışında ağız ve diş sağlığı hizmetine erişebilmeleri için sağlık kurulundan rapor almaları gerektiği  ile muayenehaneler ve özel sağlık kuruluşlarınd...
15.06.2015 Genelgenin İptali İçin Dava Açıldı...
Sağlık Bakanlığı, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin dişhekimliği hizmetinin yürütülmesinde yarattığı bir kısım aksaklıkları Genelge ile düzeltmeye çalışmıştır. Ancak, Bakanlık tarafından yayınlanan Genelge ile yine hukuka aykırı bir takım kurallar tanımlanarak bunların uygulanması istenmiştir.  Sağlık Bakanlığı’nın bütünüyle keyfi biçimde hazırlayıp yürürlüğe ko...
15.06.2015 TDB 15. Olağan Genel Kurul Kararları...
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI (8-9-10 Mayıs 2015) 1)    ÜYE AİDATLARI   A- Anayasa Mahkemesi tarafından Birlik Genel Kurulunu oluşturacak delegelerin seçimine ilişkin hükmün iptali ve yerine yeni düzenlemenin yapılmasındaki gecikme sebebiyle oda genel kurullarında Birlik delegelerinin seçilememiş olması sebebiyle 2014 yılında toplanması gereken Birlik Genel Kurulu toplanamamıştır.   6569 sayılı ...
09.06.2015 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısı...
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ, 23.05.2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 TEBLİĞ Başbakanlık(Hazine Müsteşarlığı)’tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİ...
01.06.2015 Sağlıkta Şiddete Bir Kurban Daha...
29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Kamil Furtun uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Sistem hatalarının çalışanların sorumluluğu üzerine kurgulandığı yapılanmanın, daha ne kadar şiddeti beraberinde getireceği bilinmezken, Sağlık Bakanlığının “sağlık emekçileri" ile "hastaların” k...
29.05.2015 TDB 21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu Sona Erdi...
25 Mayıs’ta başlayan TDB 21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu, 27 Mayıs’ta sona erdi.   “Dişhekimliğinin Geleceği" başlıklı Meslek Sorunları Sempozyumu içerisinde oluşturulan ve 25 Mayıs’ta çalışmalarına başlayan 4 Çalışma Grubu; "Çekirdek Eğitim Programı ve Lisans Eğitimi" , "Mesleğin Dünyadaki Çalışma Modelleri ve Serbest Meslek Prensipleri", "Dişhekimliği Mesleğin...
18.05.2015 Yönetmeliğin Uygulama Genelgesi Yayınlandı...
Sağlık Bakanlığı, 20.04.2015 tarihli yazıyla Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında yaşanan kimi sorunlara çözüm yolları önererek Yönetmeliğin yaptırımlarının 30.10.2015 tarihinden itibaren uygulanacağını belirtti. Yönetmeliğin hazırlandığı dönemde TDB tarafından sunulan öneriler dikkate alınmamış, kimi çıkar çevrelerinin görüşlerine uygun düzenlemeler yapı...
14.05.2015 TDB MYK Görev Dağılımı Belli Oldu...
Çankaya İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını alarak göreve başlayan Türk Dişhekimleri Birliği 15.Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 14 Mayıs 2015 tarihinde yaptıkları ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirledi. Adı Soyadı Görevi Prof.Dr.Taner YÜCEL Genel Başkan Dr.Serdar AK Genel Başkanvekili Ali GÜRLEK Genel Sekreter Yeşim SARAÇ Genel Sayman Mehmet AĞAOĞLU ...
11.05.2015 TDB 15.Olağan Genel Kurulu Kesin Olmayan Sonuçları...
Türk Dişhekimleri Birliği`nin 15.Olağan Genel Kurulu, 8-9-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara`da gerçekleştirildi. Toplam 279  delegeden 267’sinin oy kullandığı seçimlere ilişkin birleştirilmiş sandık tutanakları ve bu tutanaklara göre resmi olmayan 2015-2016 döneminde görev yapacak Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin isimleri aşağıdadır. Resmi sonuçlar ve görev dağ...
24.04.2015 Muayenehane İçin İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Alma Zorunluluğu İptal Edildi...
TBMM'de 04.04.2015 günü kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un içinde, muayenehene ve müşterek muayenehanelerin belediyelere harç yatırarak İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı alma zorunluluklarını kaldıran maddenin kabul edildiğini duyurmuştuk. Adı geçen kanun Cumhurbaşkanı tarafından 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete&rsqu...
07.04.2015 E-Nabız İle İlgili İptal Davası Açıldı...
Değerli Meslektaşımız, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye konulan hükümlerle temellendirilmeye çalışılan ve Sağlık Net 2 adıyla başlayan hasta bilgilerinin merkezi olarak toplanmasına ilişkin düzenleme ve uygulamaların Anayasa Mahkemesi ve Danıştay tarafından iptal edildiği bilinmektedir. Buna karşın, herhangi bir yasal temeli olmaksızın, hasta bilgilerinin merkezi olarak toplanması için yeni bir girişim şeklinde ortaya çıkan, e-Nabız Projesi...
07.04.2015 Muayenehane İçin İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Zorunluluğu Kaldırıldı...
TBMM'de 04.04.2015 günü kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un içinde, muayenehene ve müşterek muayenehanelerin belediyelere harç yatırarak İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı alma zorunluluklarını kaldıran madde kabul edilmiştir.   Türk Dişhekimleri Birliği’nin talebi ve başta dişhekimi, tabip ve eczacı milletvekilleri olmak ü...
25.03.2015 Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu Toplandı...
Türk Dişhekimleri Birliği’nin girişimleriyle oluşturulan Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu Dünya Oral Sağlık Günü olarak kutlanan 20 Mart’ta ilk kez toplandı.   İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıya; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ,  CHP İstanbul Milletvekili Dişhekimi Kadir Gökmen ÖĞÜT, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Alev YÜCEL, İstanbul İl Sağ...
21.04.2015 Yönetmelik Değişikliği Mesleğimize Neler Getirdi? Mesleğimizi Nereye Götürecek?...
İstanbul Dişhekimleri Odası’nın düzenlediği ve Başkan Murat Ersoy ile TDB Hukuk Danışmanı Av.Mustafa Güler’in konuşmacı olarak yer aldığı “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Mesleğimize Neler Getirdi? Mesleğimizi Nereye Götürecek?” konulu söyleşi 23 Mart 2015 Pazartesi günü Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çok sayıd...
11.03.2015 Yönetmeliğe Dava Açıldı...
3 Şubat 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır.   Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 9 Mart 2015 tarihinde Danıştay’da açılan davada ülkemizde ve dünyada genel olarak dişhekimliği hizmetlerinin nasıl sunulduğu, bu hizmetin ülkemizde kamu dışında sunulmas...
27.02.2015 E-nabız Dilekçe Örneği...
Hasta bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması için Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi şimdi de e-Nabız Sağlık.Net Online olarak karşımız çıkıyor. E-nabızla ilgili yayınlanan 2015/5 sayılı Genelge’ye ilişkin Odamız Hukuk Bürosu’nun değerlendirmesini sizinle paylaşmıştık. Konuyla ilgili Türk Dişhekimleri Birliği de bir değerlendirme yayınlayarak, hukuka aykırı Genelge’nin yürütmesinin ...
23.02.2015 Dişhekimliği Tehlikeli Sınıfta...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı Resmi Gazete'de İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği yayınlanmıştır.   Tebliğde, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları eskiden olduğu gibi “tehlikeli” sınıfta yer almıştır.   Meslektaşlarımızın bilgisine sunar, iyi çalışmalar dileriz.   İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu ...
19.02.2015 E-nabız Sistemi Hakkında Değerlendirme ...
Değerli meslektaşımız, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce; fert ve toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kişisel sağlık kayıtlarını gizlilik, güvenlik, bütünlük ve mahremiyeti korunarak kişilerin kendileri tarafından kendi dijital sağlık kayıtlarına erişebilmesini sağlayacak olan “e-nabız” adı verilen “sağlık.net online sisteminin” kurulduğu ve 01 Mart 2015 tarihine ka...
İDO Dijital Dişhekimliği Dergisi
İDO Dergi
Bilimsel Makaleler
e-kütüphane
Kültür-Sanat-Gezi-Spor
İlhan İşler Karikatürleri
Fırat Budacı Yazıları "Aslında Hergün Fırçalıyorum"
Sanatçı Meslektaşlarımızdan
Afişler
Sık Sorulanlar
Dünyadan ( Dişhekimi Röportajları )
Duyurular
İletişim: Cumhuriyet Caddesi Safir Apartmanı No:203 Kat :2 Daire:3 34367 Harbiye İSTANBUL - Telefon : 0.212.225 03 65