Site Haritası
ANASAYFA ODA HAKKINDA MEVZUAT EĞİTİM DİŞHEKİMLERİ İÇİN TOPLUM AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YEREL ÖĞRENCİ KOLU
Dişhekimi Arama
Etkinlikler ve Rezervasyon
Anket
Foto Galeri
Basın Açıklamaları
Linkler
İlan Panosu
Online İletişim
Duyurular
Eğitim Videoları
Dişhekimleri Meclisi
Bölgesel Bilimsel Toplantı...
Meslekte 60.-70.Yılını Kutlayan Meslekta...
Meslekte 50.Yılını Kutlayan Meslektaşlar...
Meslekte 40.Yılını Kutlayan Meslektaşlar...
Meslekte 25.Yılını Kutlayan Meslektaşlar...
26.11.2014-Kayıt İçin Tıklayınız...
16.11.2014-Kayıt İçin Tıklayınız ...
12.11.2014-Kayıt İçin Tıklayınız...
05.11.2014-Kayıt İçin Tıklayınız...
...
24.10.2014 TDB Sağlık Bakanı ile Görüştü...
TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel, 23.10.2014 tarihinde Sağlık Bakanı Dr.Mehmet Müezzinoğlu ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik hakkında görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmeye; TDB Genel Başkanvekili Dr.Serdar Sütcü ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Seven’in yanı sıra Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr.Doğan Ünal  da k...
14.10.2014 Mesleğimiz Tehlikede!...
Sağlık Bakanlığı’nın, serbest çalışan dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte köklü değişiklikleri öngören bir çalışma başlatarak sonuçlandırma aşamasına geldiği anlaşılmaktadır. Ancak dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan Türk Dişhekimleri Birliği ile herhangi bir paylaşıma gerek duymadan çıka...
08.10.2014 Torba Yasa Kapsamında Kamuya Ait Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bi...
6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (TORBA KANUN) Resmi Gazete'nin 11.09.2014 Tarih ve 29116 (Mükerrer) sayısında yayımlanmıştır.   Kamuya ait borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak hazırladığımız bilgi notu aşağıdadır.   Meslektaşlarımızın bilgilerine sunar, iyi çalışmalar dileriz.   Saygılarımızla, İstanbul Dişhe...
08.10.2014 İBB İle Yapılacak Tıbbi Atık Sözleşmesi...
Bilindiği gibi İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu’nun (İMÇK) 14.04.2014 tarih ve 140 sayılı kararı ile 20 (yirmi) yataktan az ve yataksız sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması, taşınması işi 01.01.2015 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülecektir. Bu bağlamda, ağız diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, merkez) 31.10.2014 tarihine kadar İstanbul Bü...
03.10.2014 Temel Sağlık İstatistikleri Modülü...
  Bazı İlçe Sağlık Müdürlüklerinden meslektaşlarımıza gönderilen yazılarda Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) aracılığıyla verilerin belirli periyotlarla gönderilmesinde sorunlar yaşandığı ifade edilerek ve bu işle ilgili bir personel görevlendirilmesi istenmektedir.   Yazının incelenmesinden muhatabın Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu kurum ve kuruluşları olduğu anlaşılmaktadır.   Yazının ikinci paragrafında “Sa...
03.10.2014 Yabancı Uyruklu Hastaların Sağlık Bakanlığı'na Bildirimi...
Bazı İlçe Sağlık Müdürlüklerinden meslektaşlarımıza gönderilen yazılarda Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge uyarınca 01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında hizmet almış olan yabancı uyruklu hastaların Sağlık Bakanlığı’nın Yabancı Uyruklu Hasta Kayıt Sistemine kaydedilmeleri istenmektedir.   Sağlık Bakanlığı’nın talebinin ancak kişisel bilgilerden arındırılarak (anonimleştirilerek...
30.09.2014 Danıştay Sağlık Net 2 Veri Gönderiminin Yürütmesini Durdurdu!...
Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım 2012 tarihinde 'Sağlık Net 2 Veri Gönderimi' başlıklı bir Genelge yayınlayarak muayenehane ve özel sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere sağlık hizmeti verilen her yerden hastaların bilgilerini merkezi sistemle göndermelerini istemişti. Türk Tabipler Birliği tarafından Genelge'ye karşı Danıştay'da iptal davası açılmış, Danıştay 15. Dairesi 12.6.2014 günü E. 2013/2084 sayı ile bu uygulamanın y...
29.09.2014 2014 DUS Sonbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı...
2014 DUS Sonbahar Dönemi Sınav Sonuçları, 25 Eylül 2014 tarihinde açıklandı.   Konuyla ilgili ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklama aşağıdadır.   DUYURU  (25 Eylül 2014)   2014 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Sonbahar Dönemi: Sınav Sonuçlarının Açıklanması   14 Eylül 2014 tarihinde yapılan 2014-DUS Sonbahar Dönemi Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır...
26.09.2014 Gezi Hekimleri Yargılanamaz!...
Sağlık Bakanlığınca, Gezi Parkı olaylarında "hukuka aykırı olarak yetkisiz ve kontrolsüz revir adı altında sağlık hizmetleri verdikleri ve amaçları dışında faaliyet gösterdikleri" iddiasıyla Ankara Tabip Odası (ATO), Hatay Tabip Odası (HTO) yönetim kurulu ve diğer organlarının görevden alınması için dava açılmıştı. ATO ve HTO’dan sonra suçları “yaralılara sağlık hizmeti sunmak ve yaralıları adli makamlara ihbar etmemek&rdquo...
22.09.2014 TDB Olağanüstü Başkanlar Toplantısı Ankara'da Yapıldı...
  Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkanları, 17-18 Eylül 2014 tarihlerinde olağanüstü gündemle  Ankara`da bir araya geldi.     Odamız adına Başkan Murat Ersoy'un katıldığı toplantıda; Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik taslağının meslek birliğimizin kuruluşuna dayanak teşkil eden, &nbs...
15.09.2014 Dişhekimi Muayenehanesinde Diş Teknisyeni İstihdam Edilebilir...
Bir dişhekiminin muayenehanesinde istihdam ettiği diş teknisyeninin çalışma izin belgesinin, Sağlık Bakanlığı’nın görüş yazılarına istinaden Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iptal edilmesi üzerine açılan davada Sivas İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.     İdare’nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin bu karara itirazı üzerine dosya Kayseri Bölg...
08.09.2014 Çalışma yaşamındaki kazalar kader değildir!...
Bir facia da İstanbul’dan, Bu defa da otuz ikinci kattan eksi beşinci kata Anlı şanlı rezidans inşaatında on yitik can. Kimi okul masrafları için, kimi düğün masrafları için, kimi kızının tedavi masrafları için, kimi üç ay sonra doğacak bebeğinin masrafları için, gözünü para hırsı bürümüş inşaat firmalarının, taşeronların elinde her türlü güvenlikten yoksun çalıştırılan insan...
04.09.2014 Muayenehane Standartlarına İlişkin Danıştay'ın Yeni Kararı...
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler üzerine İzmir Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davalarda Danıştay 15. Dairesince yönetmeliğin pek çok maddesi ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verilmişti. Bu defa da İstanbul’da ilgili yönetmelik hakkında açılan davada yine Danıştay 15.Dairesi muayenehane açmak için şart koşulan &l...
25.08.2014 Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tebliğinde Değişiklik Yapı...
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Buna göre aşağıdaki değişiklikler yapılmış olup, her iki tebliği arasındaki  diğer ayrıntılar da ekli tabloda belirtilmiştir.   1- Primin belirlenmesine ilişkin hükme 2011 yılı...
22.08.2014 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Bilgilendirme...
Değerli Meslektaşlarımız, Belediyelerce; ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması gerektiğine yönelik yazı gönderildiği, ruhsat alınmadığı takdirde sağlık kuruluşlarının mühürleneceği Odamıza gelen başvurulardan anlaşılmaktadır.   Konuya ilişkin değerlendirmemiz ve Danıştay 8. Dairesi'nin konuya ilişkin ka...
14.08.2014 Oda'ya Olan Aidat Borçları Yapılandırma Kapsamında Değildir...
Değerli Meslektaşlarımız, Soma’da hayatını kaybeden madencilere yönelik hazırlanan ve çeşitli eklerle bir “Torba Kanun” haline getirilen tasarının görüşmeleri tamamlanıp kabul edilmeden TBMM 13.08.2014 tarihinde aldığı kararla 01.10.2014 tarihine kadar tatile girmiştir. Bu bağlamda tasarının görüşülüp kanunlaşması da tatil sonrasına bırakılmıştır. Bilindiği gibi kanun tasarısında kişi ve kurumların devlete olan borçların...
13.08.2014 Tıbbi Atıklar 1 Ocak İtibariyle Büyükşehir Belediyesince Toplanacak...
Değerli meslektaşlarımız,   İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu’nun (İMÇK) 14.04.2014 tarih ve 140 sayılı kararı ile 20 (yirmi) yataktan az ve yataksız sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması, taşınması işi 01.01.2015 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülecektir. Bu bağlamda, ağız diş sağlığı hizmeti sunan sağlık kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, merkez) 31.10.2014 tarihine kadar İstanbu...
13.08.2014 Affedersiniz…...
Affedersiniz; Ermeni, Rum, Yahudi, Süryani Affedersiniz; Şia, Alevi, Ezidi, Zerdüşt Affedersiniz; Gürcü, Çerkez, Roman Affedersiniz; Zaza, Kürt Affedersiniz;  Kızlar, erkekler Bankta oturanlar, Vapurdan inenler, İçki içenler, Eşcinseller, Geziciler-çapulcular, Kahkahayla gülenler… Liste uzatılabilir. En büyük zenginliğimiz değil miydi etnik ve dini farklılıklarımız?  Farklılıklarımız zaaf değil...
12.08.2014 Mahkeme Karar Verdi: `Muayenehanede Teknisyen İstihdamı Yasaldır`...
Dişhekimlerinin muayenehanelerinde diş teknisyeni çalıştırabilmeleriyle ilgili olarak kimi yerlerde sorun yaşanmaktadır. Bazı İl Sağlık Müdürlükleri, dişhekimlerinin yanında diş teknisyeni istihdam edilebilmesi için muayenehanenin diş laboratuvarına dönüştürülmesi gerektiği şeklinde yorum yapmakta, diş teknisyeninin muayenehanede çalışmasına izin vermemektedir.   Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği`nin yayınlanmasıyla, 200...
11.08.2014 Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerine Eğitim Bursu...
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından her yıl olduğu gibi 2014-2015 eğitim döneminde de dişhekimliği fakültelerinin 1.sınıflarında okuyan toplam 10 öğrenciye karşılıklı olarak Eğitim Bursu verilecektir.   Burs başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, www.tdb.org.tr adresinde yayınlanan Başvuru Formu`nu doldurarak, e-mail veya faks yoluyla TDB'ye ulaştırabilirler. Son başvuru tarihi; 10 Ekim 2014` dür.   TDB Eğitim Bursu Başvuru Formu ve Taahh&u...
04.08.2014 2014-DUS Sonbahar Dönemi Sınav Başvuruları Başladı...
 ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre 2014-DUS Sonbahar Dönemi sınav başvuruları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacak.   DUYURU (21 Temmuz 2014)   2014 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Sonbahar Dönemi: Başvurular   2014-DUS Sonbahar Dönemi Sınavı, 14 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, 23 Temmuz-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında olacaktır. Sınava başvuru,...
01.08.2014 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girdi ...
 Değerli Meslektaşımız,   Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25.07.2014 gün ve 29071 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin alınma şekli tebliğin 6. (altıncı) maddesinde yer almaktadır. Bilgilerine sunar, iyi çalışmalar dileriz. İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu   Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız....
23.07.2014 Filistin'e Destek Yürüyüşü...
Hepimizin dehşet içinde izlediği gibi İsrail'in, Gazze başta olmak üzere tüm Filistin halkına karşı başlattığı saldırganlık gün geçtikçe şiddetlenerek artıyor. İsrail devletinin Filistin'de tekrar ve tekrar gerçekleştirdiği katliamlar, Gazze'ye yönelik başlatılan kara harekatı ile devam ediyor. Filistin'den her gün yeni ölüm haberleri geliyor. Filistinlilere yönelik bu soykırım girişimi Filistinlilerin ve d&...
22.07.2014 Kişisel Veri Toplamayla İlgili Danıştay’ın Örnek Kararı...
ÖSYM SINAVLARDA YASAL DÜZENLEME OLMAKSIZIN KİŞİSEL VERİ OLAN PARMAK İZİ VE RETİNA TANIMA YAPAMAZ... İstanbul Barosu Başkanlığınca; ÖSYM tarafından 26.09.2012 gün ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmeliğin’, sınavlara girişte meslek kimlik kartlarının geçerli kimlik kabul edilemeyeceğine ilişkin 5. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “m...
22.07.2014 En Çok da İnsanlık Öldürülüyor Filistin’de!...
      En çok çocuklar öldürülüyor,   Sonra kadınlar, Sonra erkekler, En çok da insanlık öldürülüyor Filistin’de. Bu kirli, acımasız savaşta; Bir yanda ölümleri seyredip alkış tutan kimi İsrailliler, Bir yanda pervasız, acımasız, ölüm kusan, öfke eken, nefret biçen İsrail politikaları, Bir yanda insanlık tarihinin en acımasız katliamlarını yapan A....
08.08.2014 Hijyen Eğitimi Konusunda Değerlendirme...
Bazı İlçe Sağlık Müdürlüklerinden meslektaşlarımıza gönderilen yazılarda; 5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında hijyen eğitimi alınması gerektiği, yapılacak denetimler sırasında çalışanların “Hijyen Eğitim Belgeleri”nin olup olmadığının sorgulanacağı belirtilmektedir.   Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 2. maddesinde yer alan işy...
17.07.2014 Uzman Dişhekimi Atama Kurası Sonuçlandı...
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kadrolarında 657 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamında dişhekimi olarak görev yapan personelden;  26.04.2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6225 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” a göre uzman dişhekimi olanların, 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Per...
15.07.2014 15 Temmuz Basın Açıklaması...
BASIN AÇIKLAMASI HÜKÜMET VE MEMUR-SEN’İN TOPLU “SATIŞ” SÖZLEŞMESİYLE ÜCRETLERİMİZİN ERİMESİNİ KABUL ETMİYORUZ EYLEMDEYİZ… 2013 yılında Hükümet ve yandaşı Memur-Sen’in imzaladığı 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin sonuçları kamu emekçileri aleyhine daha mürekkebi kurumadan ortaya çıkmaya başlamıştı. Hükümetle iki yıllığına toplu sözleşmeye imza atan Memur-...
14.07.2014 2014-DUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçları ...
ÖSYM tarafından 2014 Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) İlkbahar   Dönemi ek yerleştirme sonuçları açıklandı.     DUYURU (10 Temmuz 2014) 2014 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) İlkbahar Dönemi: Ek Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması   2014-DUS İlkbahar Dönemi ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.  Yerleştirme sonuçları 10 Temmuz 2014 günü saat&n...
09.07.2014 Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı...
Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve ağız diş sağlığı merkezlerinde görev yapanlara döner sermayeden yapılacak ek ödemeyle ilgili kuralların belirlendiği Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’te, 05.07.2014 tarihinde değişiklikler yapıldı. Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay’da açılan davada yürütmesi durdurula...
30.06.2014 Petrol Ofisi Akaryakıt Sözleşmesi İptal Edildi...
Türk Dişhekimleri Birliği ile POAŞ arasında gerçekleştirilen bir  sözleşme ile dişhekimlerinin Petrol Ofisi istasyonlarından alacakları akaryakıtlarda, Türkiye genelinde tüm Petrol Ofisi istasyonlarında pompa başına % 3 indirim uygulanacağı 7 Şubat 2014 tarihinde tüm üyelerimize duyurulmuştu.  Ancak ilgili firma, EPDK tarafından alınan tavan fiyat uygulaması kararı neticesinde akaryakıttaki indirim nedeniyle indirim oranını % 0,5`e dü...
25.06.2014 İl Sağlık Müdürlüğü'ne Ziyaret...
Genel Sekreter Aret Karabulut ve Sayman Seçkin Özeralp, 23.06.2014 Salı günü İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Bekir Turan’ı ziyaret ettiler. Görüşmede Turan’ın yanı sıra Ağız Diş Sağlığı Şube Müdürü Dişhekimi Meltem Kurt ve Dişhekimi Aslı Koçak da bulundu. Son dönemde dişhekimlerine dayatılan Sağlık Net 2 ile ilgili Danıştay kararının görüşüldüğü ziyarette, dişhekimlerine yönelik uygu...
İDO Dijital Dişhekimliği Dergisi
İDO Dergi
Bilimsel Makaleler
e-kütüphane
Kültür-Sanat-Gezi-Spor
İlhan İşler Karikatürleri
Fırat Budacı Yazıları "Aslında Hergün Fırçalıyorum"
Sanatçı Meslektaşlarımızdan
Afişler
Sık Sorulanlar
Dünyadan ( Dişhekimi Röportajları )
Duyurular
İletişim: Cumhuriyet Caddesi Safir Apartmanı No:203 Kat :2 Daire:3 34367 Harbiye İSTANBUL - Telefon : 0.212.225 03 65