Site Haritası
ANASAYFA ODA HAKKINDA MEVZUAT EĞİTİM DİŞHEKİMLERİ İÇİN TOPLUM AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YEREL ÖĞRENCİ KOLU
Dişhekimi Arama
Etkinlikler ve Rezervasyon
Anket
Foto Galeri
Basın Açıklamaları
Linkler
İlan Panosu
Online İletişim
Duyurular
Eğitim Videoları
Dişhekimleri Meclisi
Kongre 2.Duyurusu...
18.05.2015 Yönetmeliğin Uygulama Genelgesi Yayınlandı...
Sağlık Bakanlığı, 20.04.2015 tarihli yazıyla Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında yaşanan kimi sorunlara çözüm yolları önererek Yönetmeliğin yaptırımlarının 30.10.2015 tarihinden itibaren uygulanacağını belirtti. Yönetmeliğin hazırlandığı dönemde TDB tarafından sunulan öneriler dikkate alınmamış, kimi çıkar çevrelerinin görüşlerine uygun düzenlemeler yapı...
14.05.2015 TDB MYK Görev Dağılımı Belli Oldu...
Çankaya İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını alarak göreve başlayan Türk Dişhekimleri Birliği 15.Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 14 Mayıs 2015 tarihinde yaptıkları ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirledi. Adı Soyadı Görevi Prof.Dr.Taner YÜCEL Genel Başkan Dr.Serdar AK Genel Başkanvekili Ali GÜRLEK Genel Sekreter Yeşim SARAÇ Genel Sayman Mehmet AĞAOĞLU ...
11.05.2015 TDB Genel Kurul Kutlama...
Değerli meslektaşlarımız, Türk Dişhekimleri Birliği 15.Olağan Genel Kurulu 8-9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Mesleğimizin geleceği açısından büyük önem taşıdığını düşündüğümüz Genel Kurul’da seçilen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini kutluyor, başarılı bir çalışma dönemi geçirmelerini diliyoruz. Gö...
11.05.2015 TDB 15.Olağan Genel Kurulu Kesin Olmayan Sonuçları...
Türk Dişhekimleri Birliği`nin 15.Olağan Genel Kurulu, 8-9-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara`da gerçekleştirildi. Toplam 279  delegeden 267’sinin oy kullandığı seçimlere ilişkin birleştirilmiş sandık tutanakları ve bu tutanaklara göre resmi olmayan 2015-2016 döneminde görev yapacak Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin isimleri aşağıdadır. Resmi sonuçlar ve görev dağ...
11.05.2015 TDB 15.Olağan Genel Kurulu Yapıldı...
Türk Dişhekimleri Birliği 15.Olağan Genel Kurulu, 8-9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara The Green Park Otel’de gerçekleştirildi. Genel Kurula; CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, Türk Tabipler Birliği  Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Yüzüncü Yıl Dişhekimliği Fakültesi Prof.Dr.Gürcan Eski Taşçıoğlu, DİŞSİAD Başkanı Namık Kemal Sönmez, Meffert İmpla...
06.05.2015 Panel: Sağlık Hukukunda Dişhekimliği Uygulamaları, Meslek Etiği, Hasta Hakları v...
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi tarafından düzenlenen “Sağlık Hukukunda Dişhekimliği Uygulamaları, Meslek Etiği, Hasta Hakları ve Sorumluluklar” konulu panel, 2 Mayıs 2015 Cumartesi günü, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi C1 Blok Seminer Salonu’nda yapıldı.   Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av. Ümit Erdem’in açılış konuşmasıyla başlayan ve Sağlık Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Gültezer Hatırnaz Erol&rs...
24.04.2015 Muayenehane İçin İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Alma Zorunluluğu İptal Edildi...
TBMM'de 04.04.2015 günü kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un içinde, muayenehene ve müşterek muayenehanelerin belediyelere harç yatırarak İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı alma zorunluluklarını kaldıran maddenin kabul edildiğini duyurmuştuk. Adı geçen kanun Cumhurbaşkanı tarafından 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete&rsqu...
21.04.2015 Panel: “Sağlık Hukukunda Mesleki Disiplin Uygulamaları”...
  İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi tarafından düzenlenen, “Sağlık Hukukunda Mesleki Disiplin Uygulamaları” konulu panel, 18 Nisan 2015 Cumartesi günü İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.   Panelin açılışında; İstanbul Dişhekimleri Odası adına Genel Sekreter Aret Karabulut, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Cengiz Yaka, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Selçuk Erez, İ...
15.04.2015 Koruyucu Ağız-Diş Sağlığı Bilimsel Araştırmaları Teşvik Ödülleri...
TDB ile İpana&Oral B ile yapılan Protokol çerçevesinde, “Koruyucu Ağız-Diş Sağlığı Bilimsel Araştırmaları Teşvik Ödülleri” nin ilki bu sene  28-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi kapsamında, İstanbul’da gerçekleştirilecek. Türkiye’deki özel, kamu ve üniversitede çalışan tüm dişhekimlerine açık yarışmada, araştırması ile birinci se&cc...
07.04.2015 E-Nabız İle İlgili İptal Davası Açıldı...
Değerli Meslektaşımız, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye konulan hükümlerle temellendirilmeye çalışılan ve Sağlık Net 2 adıyla başlayan hasta bilgilerinin merkezi olarak toplanmasına ilişkin düzenleme ve uygulamaların Anayasa Mahkemesi ve Danıştay tarafından iptal edildiği bilinmektedir. Buna karşın, herhangi bir yasal temeli olmaksızın, hasta bilgilerinin merkezi olarak toplanması için yeni bir girişim şeklinde ortaya çıkan, e-Nabız Projesi...
07.04.2015 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değ...
26 Mart 2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş personel ile tabip ve diş tabibi unvanındaki personel,  "stratejik personel" olarak tanımlanmıştı. Bu uygulama özellikle eş durumundan nakil isteyen meslektaşlarımızın mağduriyetine ned...
07.04.2015 Muayenehane İçin İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Zorunluluğu Kaldırıldı...
TBMM'de 04.04.2015 günü kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un içinde, muayenehene ve müşterek muayenehanelerin belediyelere harç yatırarak İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı alma zorunluluklarını kaldıran madde kabul edilmiştir.   Türk Dişhekimleri Birliği’nin talebi ve başta dişhekimi, tabip ve eczacı milletvekilleri olmak ü...
02.04.2015 Saldırıya uğrayan barıştır, demokrasidir!...
Üstlendiği görevi sorumluluk duygusuyla yapmaya çalışan bir hukukçu, Mehmet Selim Kiraz katledildi.   Üzgünüz ve kaygılıyız.   Kimliğine bakmaksızın her türden şiddet olayını kınadığımız gibi bu saldırıyı da kınıyor; şiddetle, kanla gidilecek bir yol, varılacak bir hedef olmadığını ifade ediyoruz.   Saldırıya uğrayan barıştır, demokrasidir, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, adalettir.   Zarar...
31.03.2015 Aidatların Son Ödeme Tarihi 11 Mayıs 2015 Olarak Değiştirildi...
Değerli meslektaşım,   TDB Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, Oda aidatlarının son ödeme tarihi 11 Mayıs 2015 olarak belirlenmiştir. Anılan tarihe kadar yapılacak aidat ödemelerinde faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.  Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz. İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu ...
25.03.2015 Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu Toplandı...
Türk Dişhekimleri Birliği’nin girişimleriyle oluşturulan Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu Dünya Oral Sağlık Günü olarak kutlanan 20 Mart’ta ilk kez toplandı.   İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıya; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ,  CHP İstanbul Milletvekili Dişhekimi Kadir Gökmen ÖĞÜT, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Alev YÜCEL, İstanbul İl Sağ...
21.04.2015 Yönetmelik Değişikliği Mesleğimize Neler Getirdi? Mesleğimizi Nereye Götürecek?...
İstanbul Dişhekimleri Odası’nın düzenlediği ve Başkan Murat Ersoy ile TDB Hukuk Danışmanı Av.Mustafa Güler’in konuşmacı olarak yer aldığı “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Mesleğimize Neler Getirdi? Mesleğimizi Nereye Götürecek?” konulu söyleşi 23 Mart 2015 Pazartesi günü Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çok sayıd...
15.03.2015 Sağlık Çalışanları 5 Acil Talep İçin G(ö)revdeydi!...
İstanbul Dişhekimleri Odası’nın da aralarında bulunduğu sağlık meslek örgütü ve sendikalar, “5 Acil Talep” çağrısıyla 13 Mart’ta sokaktaydı.   Sabah saatlerinde İstanbul Tıp Fakültesi’nde toplanana sağlık çalışanları, hastane bahçesinde yapılan yürüyüşün ardından Mono Blok önüne geldi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç burada yaptığı konuşmada sağlık ç...
12.03.2015 Sağlık Emek Ve Meslek Örgütleri İle Siyasi Partilerden Ortak Basın Toplantısı...
Sağlık emek ve meslek örgütleri, 11 Mart 2015 tarihinde siyasi partilerinin hekim ve sağlıkçı milletvekilleriyle birlikte TBMM’de, 13 Mart Eylem Programı ve 14 Mart Haftası ile ilgili olarak ortak bir basın toplantısı düzenledi.   Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr.Bayazıt İLHAN, TDB Genel Başkanvekili Dr.Serdar SÜTCÜ, SES Eş Başkanı  Gönül ERDEN, Dev- Sağlık İş Genel Sekreteri Gürsel KAYA, Türk Hemşireler Derne...
11.03.2015 Yönetmeliğe Dava Açıldı...
3 Şubat 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır.   Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 9 Mart 2015 tarihinde Danıştay’da açılan davada ülkemizde ve dünyada genel olarak dişhekimliği hizmetlerinin nasıl sunulduğu, bu hizmetin ülkemizde kamu dışında sunulmas...
06.03.2015 13-14 Mart’ta G(ö)REVDEYİZ!...
Değerli Meslektaşım; Sağlık alanında reform adı altında uygulanan yanlış politikaların, toplumda ve sağlık çalışanlarında yarattığı tahribat giderek daha da büyümektedir. Sağlık çalışanlarının gün geçtikçe artan sorunları hem halk sağlığını hem de sağlık hizmetinin sunumunu olumsuz etkilemektedir. Biz sağlık çalışanları; 1-   Performans/ciro ve şiddet baskısının bir an önce sonlanmasını, 2-   Sağlıksız ç...
03.03.2015 TDB 15. Olağan Genel Kurulu 8-9-10 Mayıs 2015 Tarihlerinde!...
Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi`nin kararı ile delege seçimlerine yönelik kanun değişikliğinin TBMM tarafından zamanında yapılmaması sonucu Odalarımızın 2014 Nisan ayında gerçekleştirdikleri Olağan Genel Kurullarında delege seçimleri yapılamamış, buna bağlı olarak 2014 Ekim ayı içerisinde yapılması gereken TDB Genel Kurulu`da gerçekleştirilememişti.   Odalarımız; kanunun yayımlandığı 26 Kasım 2014 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde &...
03.03.2015 Olağanüstü Başkanlar Konseyi Toplantısı İstanbul'da Yapıldı...
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanları, 1 Mart 2015 tarihinde olağanüstü gündemle İstanbul’da bir araya geldi. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ana gündem maddesi olduğu Olağanüstü Başkanlar Konseyi toplantısına, Odamız adına Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Aret Karabulut ve Yönetim Kurulu üyesi Güler Gültekin katıldı.   T...
27.02.2015 E-nabız Dilekçe Örneği...
Hasta bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması için Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi şimdi de e-Nabız Sağlık.Net Online olarak karşımız çıkıyor. E-nabızla ilgili yayınlanan 2015/5 sayılı Genelge’ye ilişkin Odamız Hukuk Bürosu’nun değerlendirmesini sizinle paylaşmıştık. Konuyla ilgili Türk Dişhekimleri Birliği de bir değerlendirme yayınlayarak, hukuka aykırı Genelge’nin yürütmesinin ...
23.02.2015 Dişhekimliği Tehlikeli Sınıfta...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı Resmi Gazete'de İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği yayınlanmıştır.   Tebliğde, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları eskiden olduğu gibi “tehlikeli” sınıfta yer almıştır.   Meslektaşlarımızın bilgisine sunar, iyi çalışmalar dileriz.   İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu ...
23.02.2015 İç Güvenlik(!) Paketi...
Çıkartılan onca yasa kâr etmedi, Sıra İç Güvenlik Paketinde.Getirilmek istenen ve günlük hayatımızı doğrudan etkileyecek düzenlemelerle Türkiye biraz daha yaşanır bir ülke olmaktan çıkartılacak. Polis Devleti olmaya bir adım daha yaklaşacak.   Neler getirilmek isteniyor?   Savcı ve hakim yetkisinde olan "durdurma" ve "arama" kararı mülki amire ve onun görevlendireceği polise devre...
19.02.2015 E-nabız Sistemi Hakkında Değerlendirme ...
Değerli meslektaşımız, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce; fert ve toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kişisel sağlık kayıtlarını gizlilik, güvenlik, bütünlük ve mahremiyeti korunarak kişilerin kendileri tarafından kendi dijital sağlık kayıtlarına erişebilmesini sağlayacak olan “e-nabız” adı verilen “sağlık.net online sisteminin” kurulduğu ve 01 Mart 2015 tarihine ka...
17.02.2015 İstanbul Dişhekimleri Odası TDB Genel Kurul Delegelerini Seçti...
  6569 sayılı Kanun’la değişen 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu hükümleri uyarınca, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurul Delege adaylarını belirlemek üzere yapılan genel kurul 14 Şubat 2015 Cumartesi günü İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri’nde; seçim ise 15 Şubat 2015 Pazar günü İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Maçka Kampüsü&rsq...
16.02.2015 Hazine Müsteşarlığından Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Duyuru...
 Mesleğini muayenehanesinde icra eden hekimlerin, diğer özel bir sağlık tesisinde verdikleri sağlık hizmeti nedeniyle sigorta poliçelerinde sağlık kuruluşunun adını bildirmelerine ve artırımlı bir prim ödemelerine gerek bulunmadığı bildirilmiştir.   Türk Tabipler Birliği`nin yaptığı başvuru üzerine T.C.Hazine Müsteşarlığı’nın  20.01.2015 tarih ve 3/2015 sayılı sektör duyurusunda;   Mesleğini serbest olarak icra eden hekim...
03.02.2015 Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı...
Türk Dişhekimleri Birliği ve dişhekimleri odalarının tüm karşı çıkışlarına rağmen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.                                                             .............
15.01.2015 2015 Yılı Tıbbi Atık Sözleşmesi Hakkında...
Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, merkez), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile tıbbi atıklarının toplanması ve taşınması için sözleşme yapmaları gerektiğini ve sözleşme koşullarını 09 Aralık 2014 tarihinde duyurmuştuk. Meslektaşlarımızdan sözleşme yaptıkları halde tıbbi atıkların toplanmadığı yolunda şikayetler gelmektedir. İBB Atık Yönetim Müdürlüğü ile yaptığımız gör&uu...
07.01.2015 2015 Yılı Üye Aidatları...
Değerli meslektaşım, 2015 yılında uygulanacak üye aidatlarının miktarı, ödeme şekli ve tarihleri aşağıdadır. Buna göre;   1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 330,00 TL,   2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının bi...
23.12.2014 2015 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi Belirlendi...
Dişhekimlerinin 2015 yılında uygulayacakları Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, Odaların görüş ve öneriler doğrultusunda, TDB Merkez Yönetim Kurulu'nun10-11 Aralık 2014 tarihli toplantısında belirlenmiştir.   Tarifeler,  2015 yılı TDB Ajandası ile meslektaşlarımıza dağıtılmaya başlanmıştır. - 1.Grup İllerde uygulanacak TDB Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi   - 1.Grup İlçelerde uygulanacak T...
09.12.2014 2015 Yılı Tıbbi Atık Sözleşmesi ve Bertaraf Ücretleri Hakkında Açıklama...
Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, merkez), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile tıbbi atıklarının toplanması ve taşınması için sözleşme yapmaları gerektiğini duyurmuştuk. Tıbbi atık sözleşmesi için gerekli prosedür (gerekli evraklar, başvuru dilekçesi örneği vs.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde ilan edilmiştir. Bu bağlamda, 20 yataktan az ve yataksız sa...
08.12.2014 Anayasa Mahkemesi Kişisel Sağlık Verilerinin Toplanmasını (Sağlık Net 2) İptal E...
Bilindiği üzere, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı’na hastaların kişisel verilerini toplama izni verilmiş ancak Anayasa Mahkemesi tarafından, böyle bir hükmün kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmişti. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl Eylül ayında, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Anayasa Mahkem...
05.12.2014 2015 Yılı Tıbbi Atık Sözleşmesi ve Bertaraf Ücretleri Hakkında Açıklama...
Bilindiği gibi İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu’nun (İMÇK) 14.04.2014 tarih ve 140 sayılı kararı ile 20 (yirmi) yataktan az ve yataksız sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması, taşınması işi 01.01.2015 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülecektir. Bu bağlamda, ağız diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, merkez) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ...
01.12.2014 Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” Uygulaması Anayasa Mahkemesi’nde…...
İstanbul Tabip Odası’nın “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” hakkında bireysel bir başvurudan hareketle Danıştay 15.Dairesi’ne açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, aynı zamanda Daire, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 'sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları' 67. maddesinin 3. fıkrasında yer alan 'biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması' ibar...
01.12.2014 Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi Hakkında SGK Duyurusu...
Hatırlanacağı gibi, Danıştay 15.Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hastanelerde, sağlık merkezlerinde zorunlu hale getirilen ve “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” adı verilen avuç içi kimlik tarama sisteminin yürütmesinin durudurulması kararını vermişti. Bu karar üzerine SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, sağlık kuruşlarına “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi”nin uygulamadan k...
İDO Dijital Dişhekimliği Dergisi
İDO Dergi
Bilimsel Makaleler
e-kütüphane
Kültür-Sanat-Gezi-Spor
İlhan İşler Karikatürleri
Fırat Budacı Yazıları "Aslında Hergün Fırçalıyorum"
Sanatçı Meslektaşlarımızdan
Afişler
Sık Sorulanlar
Dünyadan ( Dişhekimi Röportajları )
Duyurular
İletişim: Cumhuriyet Caddesi Safir Apartmanı No:203 Kat :2 Daire:3 34367 Harbiye İSTANBUL - Telefon : 0.212.225 03 65