Site Haritası
ANASAYFA ODA HAKKINDA MEVZUAT EĞİTİM DİŞHEKİMLERİ İÇİN TOPLUM AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YEREL ÖĞRENCİ KOLU
Dişhekimi Arama
Etkinlikler ve Rezervasyon
Anket
Foto Galeri
Basın Açıklamaları
Linkler
İlan Panosu
Online İletişim
Duyurular
Eğitim Videoları
Dişhekimleri Meclisi
21.02.2016-Bilimsel Toplantı...
17.02.2016- Bilimsel Toplantı...
17.02.2016- Bilimsel Toplantı...
17.02.2016-Kahvaltılı Bölgesel Toplantı...
11.02.2016-Bölgesel Bilimsel Toplantı...
08.02.2016 TDB Öğrenci Kolu 7.Olağan Genel Kurulu Ankara`da Yapıldı...
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu 7.Olağan Genel Kurulu, 37 Dişhekimliği Fakültesinden gelen 131 öğrencinin katılımıyla 6 Şubat 2016 Cumartesi günü The Green Park Hotel / Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurula; TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner Yücel ve Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra TDB Öğrenci Kolu Eski Başkanı Mehmet Yıldız, Eski Saymanı Selman Çelen, Ulusal Koruyucu Dişhekimliği Sorum...
04.02.2016 Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Gündemde / Sağlık Bakanlığı ile Toplantı....
Değerli Meslektaşlarımız,   Bilindiği gibi Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in yayınlandığı 03.02.2015 tarihinden itibaren uygulamadaki zorluklar nedeniyle meslektaşlarımız ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar.   Yayınlanma sürecinde ve yayınlandıktan sonra TDB ve Dişhekimleri Odalarının gerek Sağlık Bakanlığı gerekse İl Sağlık Müdürlükleri nezdindeki girişimleri sonucu yaptırımlar üç (3) ke...
01.02.2016 Disiplin Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Açıklama...
Dişhekimleri Odalarının Disiplin Kurullarınca verilen ve Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunca onaylanan disiplin cezalarının uygulanması konusunda bir derneğin açıklamaları meslektaşlarımıza ve basın yayın organlarına gönderilmiştir.   Oda Disiplin Kurulunca verilen ve TDB Yüksek Disiplin Kurulunca onaylanan disiplin cezalarının tümünün (uyarma, kınama, para cezaları, meslekten geçici ve sürekli alıkonma) uygulanması i&...
21.01.2016 Yönetmelikle İlgili Danıştay Kararı Yayınlandı...
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’le ilgili davada yürütmenin durdurulması istemine ilişkin karar yayınlandı. Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada, Danıştay 15. Daire, Sağlık Bakanlığı’nın savunmasını da aldıktan sonra yaptığı değerlendirmeyle, bir kısım hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Buna göre; Muayenehane zemin katta bile ...
16.01.2016 Açıklama: "Şiddetten, Çatışmadan, Terörden ve Öldürmekten Yana Olanların Karşı T...
 "Şiddetten, Çatışmadan, Terörden ve Öldürmekten Yana Olanların Karşı Tarafındayız"   Terör, Sultanahmet ve Çınar’da insanlığı bir kez daha öldürdü.   İstanbul Sultanahmet’te patlayan bomba   Diyarbakır Çınar’da emniyete ve lojmanlara yapılan saldırı ve her iki saldırıda yaşanan ölümler ne kadar da birbirine benziyor.   Bir yanda IŞİD’in intihar bombacıları  ...
13.01.2016 Yönetmeliğin Yaptırım Uygulama Tarihi Bir Kez Daha Uzatıldı...
03.02.2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin, ağız diş sağlığı hizmet sunumunda oldukça radikal değişiklikler getirerek bazı kurallarının muğlak, çelişkili ya da uygulamasının yaşamda önemli zorluklar yaratması sebebiyle, kısa zamanda sağlık kuruluşlarında tam olarak uygulanamadığı bilinmektedir. Meslektaşlarımızın Yönetmelikle ilgili yaşadıkları sorunların &c...
11.01.2016 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne İlişkin Değerlendirme...
Değerli meslektaşımız, Bilindiği gibi sağlık kuruluşlarımızda ortaya çıkan Tıbbi Atıklar 2005 yılında yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre toplanmakta, taşınmakta ve bertaraf edilmektedir.   Bu bağlamda daha önce ilçe belediyelerinde olan yetki 2015 yılı başından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiştir. İlçe Sağlık Müdürlüklerince yapılan denetimlerde konuya ilişkin farklı uyg...
12.01.2016 2016 Yılı Tıbbi Atık Sözleşmesi ve Bertaraf Ücretleri Hakkında Duyuru...
Bilindiği gibi, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, merkez), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile tıbbi atıklarının toplanması, taşınması ve imhası için sözleşme yapmaları gerekmektedir. Tıbbi atık sözleşmesi için gerekli prosedür (gerekli evraklar, başvuru dilekçesi örneği vs.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde ilan edilmiştir. İl Mahalli Çevre Ku...
29.12.2015 E-Tebligat Adresi Alma Süresi Uzatıldı...
Değerli meslektaşımız, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 456 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere vergi mükelleflerine tebligatların elektronik ortamda da yapılacağını ve bununla ilgili e-tebligat adresi almaları gerektiğini duyurmuştuk. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 29.12.2015 (bugün) yayınladığı VUK 467 sıra numaralı Genel Tebliğine göre e-tebligat adresi alma süresi 01.04.2016 tarihine kadar...
28.12.2015 2016 Yılı Üye Aidatları...
2016 yılında uygulanacak üye aidatlarının miktarı, ödeme şekli ve tarihleri aşağıdadır. Buna göre;   1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 350,00 TL, 2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen mikta...
24.12.2015 2016 Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri Açıklandı...
Değerli meslektaşımız, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 14.12.2015 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonunda 2016 yılına ait Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Tıbbi Atıkların Bertarafına İlişkin Ücretler belirlenmiştir.   Buna göre 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;   Dişhekimi Muayenehaneleri  265.00 TL (KDV Dahil) Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri 520.00 (KDV Dahil) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri 1.230.00 (KD...
23.12.2015 Kahvaltılı Bölge Toplantısı...
İlçe Temsilcileri Komisyonumuzun organize ettiği ve Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla ilçelerindeki meslektaşlarımızın bir araya geldiği Kahvaltılı Bölge Toplantısı, 23 Aralık 2015 Çarşamba günü Piraye Kafe'de gerçekleştirildi.   Güney Dental'in desteğiyle gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Başkan Murat Ersoy; Ağız ve Diş Sağlığı Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ve E-nabız...
22.12.2015 Ülkedeki Son Gelişmeler Üzerine...
7 Haziran seçimlerinden bu yana 7 ilde 19 yerleşim merkezinde elli bir (51) kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.   Sokağa çıkma yasağı boyunca bölgede yüz elli (150)den fazla sivil vatandaşımız hayatını kaybetti.   Yoğun askeri sevkiyatın ardından Cizre ve Silopi’de öğretmenlere “şehri terk edin” mesajı gitti.   Valilikçe Cizre ve Silopi’de devlet hastanelerine “hazır olun” yazısı gönde...
24.12.2015 TDB 2016 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene Ve Tedavi Ücret Tarifesi Yayınlandı...
Değerli Meslektaşımız,   Meslektaşlarımızın 2016 yılında uygulayacakları Ağız ve Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun 17.12.2015 tarihli toplantısında belirlenmiş ve Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir.     Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim. İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu   - 1.Grup İllerde uygulanacak TDB Ağız Diş Sağlığı Muayene ve T...
11.12.2015 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz – Serbest Meslek Pos Cihazı Kullanımı Hakkında ...
3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili Mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlara, 01.10.2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak zorunluluğu getirilmiştir.      Yukarıda anılan kanunla getirilen zorunlul...
09.12.2015 2015-DUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı...
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre 2015 Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)  yerleştirme işlemleri tamamlandı. *** BASIN DUYURUSU (8 Aralık 2015) (2015-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 2015-DUS Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 2015-DUS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları 8 Aralık 2015 günü saat 15: 00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr ...
09.12.2015 Elektronik Tebligat Uygulaması...
Değerli meslektaşımız, Beyanname ve bildirimlerin elektronik ortamda verilmesi (E-Beyanname), elektronik fatura (E-Fatura) ve defter (E-Defter), yoklamadan (E-Yoklama) sonra elektronik tebligat uygulaması 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacaktır.   Vergi Usul Kanununa göre vergi ile ilgili tebligatlar; -          Posta yoluyla -          İlan yoluyla -     ...
02.12.2015 Kahvaltılı Bölge Toplantısı...
Odamız üyesi dişhekimleri, Kahvaltılı Bölge Toplantıları’nda, bölgelerindeki meslektaşlarıyla bir araya gelerek mesleki ve güncel sorunları paylaşmaya devam ediyor. İlçe Temsilcileri Komisyonumuzun organize ettiği toplantılarda; 02 Aralık 2015 Çarşamba günü Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli ve Sarıyer ilçelerindeki dişhekimleri Beyoğlu Midpoint'te   bir araya geldi. Güney Dental'in desteğiyle gerçekleştirile...
04.12.2015 Bölgesel Bilimsel Toplantı...
Kadıköy, Ataşehir ve Adalar ilçelerindeki meslektaşlarımızın katılımıyla  Bostancı Green Park’ta yapılan toplantıda Prof.Dr.Atilla Sertgöz “Anterior Tek Diş İmplantlarında Estetik” ve Dr.Dişhekimi  Esra Silahtar “Porselen Laminalarda Başarıyı Etkileyen Faktörler” başlıklı konuşmalarıyla yer aldı. 25 Kasım 2015 tarihinde yapılan toplantı Ivoclar’ın desteğiyle gerçekleştirildi.     Avcılar, Beylikdü...
01.12.2015 Sağlık Bakanlığı 2015 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası Son...
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman dişhekimi (83) ve dişhekimi (121)  kadrolarına alınacak dişhekimleri, 30 Kas...
01.12.2015 Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi Eğitim Programı...
Değerli Meslektaşım, Ağız diş sağlığının korunması ve ağız diş hastalıklarının sıklığının azaltılması için topluma yönelik olarak yapılacak eğitim çalışmalarında görev alacak dişhekimlerinin eğitimleri için Türk Dişhekimleri Birliği tarafından,  Türk Dişhekimleri Birliği Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimleri ile Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim Çalışmaları Yönergesi çerçevesinde bir eğitim programı planlanmıştı...
28.11.2015 Açıklama...
Bölgedeki büyük hengame içinde tarihi cami zarar görmesin diye açıklama yapan bir ülke sevdalısı idi Tahir Elçi, hakkındaki linç kampanyalarına rağmen.   "Çatışmalar uzak dursun" diyordu vurulduğunda.    "Hukuk, adalet, barış" diyordu vurulduğunda.   Güpegündüz basın açıklaması yapıyordu tarihi caminin önünde.    Güpegündüz &ou...
27.11.2015 Can Dündar ve Erdem Gül'ün Tutuklanmasına İlişkin Açıklama...
Adana’da durdurulan MİT TIRLARIYLA ilgili haber yapan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, “Terör, silahlı örgüte yardım ve casusluk” la suçlanarak tutuklandılar.   Aslında tutuklanan gazeteciliktir.   Aslında tutuklanan özgür haberciliktir.   Aslında tutuklanan halkın haber alma hakkıdır.   Tutuklamalar; Türkiye’de genel ola...
24.11.2015 Açıklama...
Değerli meslektaşımız, İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu’nda görev yapan bir meslektaşımızın başka Oda bölgesinde çalışmaya başladığı, bu nedenle üyeliğinin düşürülmesi gerektiği konulu yazı incelenmiştir.   Buna ilişkin kayıtlarımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.   İlgi yazı üzerine meslektaşımızla görüşülmüş ve başka bir Oda bölgesinde bir kamu kurumunda görev yapmaya başladığı &ou...
24.11.2015 Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin...
    Samsun'da 19 Kasım günü, sekreterini eşinin şiddetinden korumak isterken bıçaklanarak öldürülen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Aynur Dağdemir için sağlık çalışanları bugün (24 Kasım) eylemdeydi.   Katledilen Doktor Aynur Dağdemir'le birlikte sağlık emekçilerine dönük giderek artan saldırıları protesto etmek amacıyla TDB, TTB, SES ve diğer sağlık örgütlerinin çağrısıyla İstanbul'un t...
23.11.2015 Bilimsel Toplantı ...
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri, 22 Kasım Dişhekimliği Günü'nde gerçekleştirilen bilimsel toplantıyla son buldu. Taksim Point Otel'de yapılan "Oral İmplantolojide Komplikasyonlar ve Çözüm Önerileri" konulu toplantının moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Cüneyt Karabuda yürüttü. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği F...
23.11.2015 TADS Haftası Teşekkür...
      Değerli meslektaşımız, Yoğun etkinliklerle kutladığımız Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, meslektaşlarımızın da yoğun ilgisi ile karşılanmıştır. Programın planlanmasında ve hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan, İstanbul Dişhekimleri Odası komisyonlarında çalışan meslektaşlarımıza, eğitmen dişhekimlerimize, diğer aktivistlerimize ve katılımlarıyla haftamızı anlamlı kılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. İstanbul D...
20.11.2015 Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleri...
22 Kasım Dişhekimliği Günü'nü içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, İstanbul Dişhekimleri Odası ve Zeytinburnu Belediyesi, haftanın anlam ve önemine uygun bir projeye imza attı. Ağız ve diş sağlığı verilerinin her geçen gün kötüleştiği ülkemizde özellikle çocuklarda ağız sağlığına ilişkin farkındalık yaratmayı amaçlayan, İstanbul Dişhekimleri Odası ile Zeytinburnu Belediyesi’n...
20.11.2015 Hürriyet "Ağız ve Diş Sağlığı" Eki ...
  Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları tarafından hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Eki 20.11.2015 Cuma tarihli (bugün)  Hürriyet Gazetesi eki olarak yayınlanmıştır.   Meslektaşlarımızın bilgilerine sunar, iyi çalışmalar dileriz.   İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Hürriyet "Ağız ve Diş Sağlığı" eki için tıklayınız ...
20.11.2015 Sunay Akın Tek Kişilik Gösteri...
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri 19 Kasım akşamı modern meddah Sunay Akın’ın Tek Kişilik Gösterisi ile renklendi. Anlattığı hikâyelerle geçmişten günümüze ayrıntılarla bezenmiş bir köprü kuran, kendisine has üslubuyla bizi biz yapan değerleri tekrar tekrar hatırlatan modern meddah Sunay Akın, Odamızın ve Güney Dental’in katkılarıyla düzenlenen gösteride dişhekimleriyle buluştu. Toplum Ağız ve Diş S...
19.11.2015 Geleneksel Bowling Turnuvası Yapıldı...
İstanbul’daki dişhekimliği fakültelerinden öğrencileri buluşturan ve artık gelenekselleşen Bowling Turnuvası’nın onuncu buluşması 18 Kasım 2015 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen turnuvada, İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri öğrencileri yalnız bırakmadı. Turnuvada birinci, ikinci ve üçüncü olan ekiplere kupalarıyla birlikte hediye çekileri de verildi.     ...
18.11.2015 Kamuda Çalışan Meslektaşlarımıza Ziyaret...
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Yönetim Kurulumuz, 18 Kasım Çarşamba günü İl Özel İdaresi Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde çalışan meslektaşlarımızı ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Başhekim Ferhat Arol’la da bir görüşme yapıldı. Oda Genel Sekreteri Aret Karabulut, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevil Arslan, Füsun Şeker, Burcu Bayar ve TDB Delegesi Tülin Sönmezgil’in katıldığı...
17.11.2015 Sanatçı Dişhekimleri Karma Sergisi Basın Müzesi’nde...
  22 Kasım Dişhekimliği Günü’nü içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sanat eğilimini dişler dışında tuvale, hamura, cama yansıtmış dişhekimlerinin eserleri hafta kapsamında düzenlenen ve 16 Kasım Pazartesi günü açılışı yapılan Sanatçı Dişhekimleri Karma Sergisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Dişhekimleri, bir yandan bedenin giriş kapısı ağza deva olmaya çal...
17.11.2015 Çelenk Töreni...
22 Kasım Dişhekimliği Günü’nü içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri Pazar günü gerçekleştirilen Sertifika ve Plaket Töreni’nin ardından 16 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk koyulması ile devam etti.    ...
17.11.2015 Geleneksel Sertifika ve Plaket Töreni...
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel Plaket ve Sertifika Töreni bu yıl 15 Kasım 2015 Pazar günü Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mesleğinde 60, 50, 40 ve 25. yılını tamamlamış dişhekimlerinin plaket aldığı törende  mesleğe “merhaba” diyen yeni mezun dişhekimlerine de sertifikaları verildi. Törende ayrıca, Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceye g...
16.11.2015 Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftanız Kutlu Olsun...
Değerli Meslektaşımız, Ülkemiz çalkantılı ve yorucu bir yıl geçirdi. Gerek komşu ülkelerle olan ilişkiler, gerek içeride yaşananlar umut kırıcı. Üst üste yaşanan seçimler, sürekli ötekileştiren, ayrıştıran bir dil giderek ayrışan, bölünen bir toplum. Arka arkaya gelen saldırlar, şehitler. Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısı ve yüzü aşkın ölü sadece son birkaç ayın bila...
12.11.2015 Zeytinburnu Belediyesi İle Ağız-Diş Sağlığı Eğitimi Projesi...
22 Kasım Dişhekimliği Günü'nü içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Dişhekimleri Odası ile Zeytinburnu Belediyesi’nin ortaklaşa yürüteceği projeyle Zeytinburnu’nda 18 bin öğrenciye ağız ve diş sağlığı eğitimi verilecek. Eğitmen dişhekimlerimiz tarafından verilecek olan ağız diş sağlığı eğitimleri, 17-20 Kasım 2015 tarihleri arasında dört okulda gerçekleşecek.   Zeytinburnu Belediye B...
12.11.2015 Bölgesel Bilimsel Toplantı...
12 Kasım 2015 tarihinde; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu  ilçelerindeki meslektaşlarımızın katılımıyla ve Core Medikal desteğiyle gerçekleştirilen “İmmediat İmplantasyon" konulu toplantıda Prof.Dr.Cüneyt Karabuda konuşmacı olarak yer aldı.       ...
13.11.2015 Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası ...
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası 2015 yılı etkinlikleri, 8 Kasım Pazar günü düzenlenen "Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası"yla başladı. Terakki Vakfı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya dişhekimlerinin yanı sıra dişhekimliği fakültesinden öğrenciler de katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada kadınlarda birinciliği Defne Dranaz Kocaman, ikinciliği Gözde Kaya Özdamar, üçüncülüğü...
11.11.2015 Yönetmeliğe İlişkin Değerlendirme: Sağlık kuruluşlarımız kolayca kapatılabilir m...
Değerli meslektaşımız, Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığınca 03.02.2015 tarihinde değiştirilen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uygulanmasında sorunlara yol açan konularda uygulama birliği sağlanması için 20.04.2015 tarihinde bir genelge yayınlayarak uygulamanın bu genelgeye göre yapılmasını istemiştir. Aynı genelge ile sağlık kuruluşlarının fiziki, teknik ve tıbbi açıdan yönetmeliğe uygun hale getirilmesi, ge...
10.11.2015 Yönetmeliğin Yaptırım Uygulaması 01.01.2016 Tarihine Uzatıldı...
  Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin yaptırım uygulaması 01.01.2016 tarihine ertelendi. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı 03.02.2015 tarihinde değiştirilen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uygulanmasında sorunlara yol açan konularda uygulama birliği sağlanması için 20.04.2015 tarihinde bir genelge yayınlayarak uygulamanın bu genelgeye göre yapılmasını iste...
12.11.2015 Bölgesel Bilimsel Toplantı...
05 Kasım 2015 tarihinde; Beyoğlu,Şişli,Beşiktaş, Kağıthane,Sarıyer  ilçelerindeki meslektaşlarımızın katılımıyla ve EOT Dental’in desteğiyle gerçekleştirilen “Klinik İmplantolojide Tedavi Planlaması ve Güncel Yaklaşımlar" konulu toplantıda Oğuzhan Özdemir konuşmacı olarak yer aldı.      ...
04.11.2015 Dişhekimleri Kahvaltılı Bölge Toplantıları’nda Buluşuyor...
Odamız üyesi dişhekimleri, Kahvaltılı Bölge Toplantıları’nda, bölgelerindeki meslektaşlarıyla bir araya gelerek mesleki ve güncel sorunları paylaşmaya devam ediyor. İlçe Temsilcileri Komisyonumuzun organize ettiği toplantılarda; 21 Ekim 2015 Çarşamba günü Kadıköy, Ataşehir ve Adalar ilçelerindeki dişhekimleri Kadıköy Dalyan Kulüp'te; 04 Kasım 2015 Çarşamba günü Bakırköy, Bahçelievler,...
28.10.2015 “GEZİ” Ana Davası Sonuçlandı...
Ülke tarihinin gördüğü en büyük ve en önemli kitle hareketlerinden biri olan “Gezi Parkı Eylemi” ana davasında karar açıklandı. 274 sanıklı davada 7 kişi beraat ederken, geriye kalanlar hapis cezası aldılar.   Sağlık çalışanları da…   O günlerde söylemiştik, “Sağlık çalışanları ülkenin herhangi bir yerinde, herhangi bir zaman diliminde ihtiyacı olan herkese ayrım yapmadan hizmet verdile...
23.10.2015 Çetin Altan'ı Kaybettik...
Bizi biz yapanlar birer birer aramızdan ayrılıyor.   Ömrünü, daha güzel, yaşanabilir bir Türkiye için çaba harcamakla geçiren, hiçbir zaman “enseyi karartmayan” büyük usta Çetin Altan’ı kaybettik.   Eşi, meslektaşımız Sayın Solmaz Kamuran başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve ulusumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz. İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu ...
22.10.2015 Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi...
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Yöneticilerinden oluşan TDB Başkanlar Konseyi, 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde Ayvalık, Balıkesir’de biraraya geldi. Balıkesir Dişhekimleri Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Odamız adına; Genel Sekreter Aret Karabulut, Sayman Seçkin Özeralp ile Yönetim Kurulu üyeleri Füsun Şeker ve Sevil Arslan  katıldı. Toplantıda şu gü...
22.10.2015 Bölgesel Bilimsel Toplantılar Başladı...
Odamızın geçen eğitim döneminde ilk kez düzenlediği ve meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Bölgesel Bilimsel Toplantılar, 2015-2016 eğitim döneminde de devam ediyor. 08 Ekim 2015 tarihinde; Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir ilçelerindeki meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen, “Endodontik Döner Alet Sistemlerinde Yeni Gelişmeler&...
20.10.2015 Kişisel Dozimetre Kullanımı Konusunda Açıklama...
Değerli Meslektaşımız, İlçe Sağlık Müdürlüklerince yapılan denetimlerde Periapikal Röntgen Cihazları için kişisel dozimetre kullanımı konusunda meslektaşlarımızın zorunlu tutulduğuna ilişkin Odamıza başvurular gelmektedir.  TAEK'in sitesinde bulunan ve aşağıya linkini verdiğimiz Dişhekimliğinde Kullanılan Radyasyon Cihazları İçin Lisans Başvuru Formu'nun Kişisel Dozimetre Bilgileri başlıklı bölümünde "günde 25&...
12.10.2015 Barış İstemeye Devam Edeceğiz-Basın Açıklamasına Çağrı...
Canımız çok acıyor Öfkenin aşağılanmanın ötekileştirmenin bizi getirdiği yerdeyiz. Birlikte ve kardeşçe yaşamak istiyoruz. Geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Sağduyu istiyoruz. İtidal istiyoruz. Vicdan istiyoruz. Hukuk istiyoruz. Adalet istiyoruz. Demokrasi istiyoruz. DEDİK; BARIŞ İSTİYORUZ dedik Sonucu her gün artan ölümler Patlayan bombalar ve şu ana kadar hayatını kaybeden 97 ülke sevdalısı İsteniyor ki herkes sussun Ama yanılıyor...
09.10.2015 Otoklav Temini İle İlgili Açıklama...
Değerli Meslektaşımız, Bilindiği gibi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler 03.02.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Sağlık Bakanlığınca 20.04.2015 tarih ve 23590821/180 sayılı genelge ile sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için 30.10.2015 tarihine kadar süre verilmiştir. Yönetmelikle sağlık kuruluşlarında Otoklav bulundurulması zorunlu hale gelmi...
09.10.2015 Meslektaşımız Hüseyin Güngör'le İlgili Açıklama...
Değerli meslektaşımız Hüseyin Güngör son günlerde İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Ülkemiz iç çatışma işaretleri veren, büyük acıların çekildiği zor bir dönemden geçiyor.   Bu toz duman ortam içinde en çok hukuka, adalete, demokrasiye, barışa ihtiyacımız olduğu açıktır.   İstisnasız ...
08.10.2015 Reçetelerin Zorunlu Belge Olmadına İlişkin Açıklama...
Türk Dişhekimleri Birliği'nin Odalara gönderdiği yazıda, reçetelerin Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belegeler arasından çıkarıldı bildirilmiştir. TDB'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usul Kanunları Genel Tebliğlerinin incelenmesinde 1989 yılında çıkartılan 1912 sıra numaralı Tebliğ ile 1 Haziran 1989 tarihinden itibaren; özel muayenehane, özel poliklinik, &o...
07.10.2015 E-Nabız Konusunda Odamızın Son Değerlendirmesi...
Değerli Meslektaşımız, Son günlerde Odamıza yapılan başvurularda Sağlık Bakanlığının E-Nabız Projesine hasta kayıtlarının gönderilmesini yeniden istendiği görülmektedir. Daha önce karşı çıktığımız “Sağlık Net-2 Sistemi”nden adı dışında hiçbir farklılığı olmayan “E-Nabız Projesi”ne ilişkin değerlendirmelerimizi meslektaşlarımızla paylaşmıştık. Gelen başvurular üzerine konuya ilişkin görüşlerimizi bir kez daha g&o...
02.10.2015 Demokrasi ve Basın Özgürlüğüne Saldırı!...
Canımızı çok acıtan, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkenin bazı kentlerinde günlerce sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Cenazeler soğutucularda bekletiliyor. Parti binaları basılıyor. İşyerleri yakılıp yıkılıyor. Dün işyerleri yakılıp yıkılan yurttaşların evine ertesi gün şehit olan evlatlarının cenazesi geliyor. Doğudan gelen otobüsler taşlı sopalı saldırılara uğruyor, plakaları sökülüyor. İnsanlar ten r...
02.10.2015 Dişhekimliğinde Botoks Uygulaması Hakkında Duyuru...
Değerli Meslektaşımız,   Son dönemlerde botoks, dermal dolgu vb. kursların hızla açıldığı ve meslektaşlarımızın bu tür kurslara katıldıkları görülmektedir. Bu durum dişhekimlerinin botoks, dermal dolgu ve benzeri uygulamaları yapmaya hak ve yetkilerinin olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yayınladığı yazıda “botoks (botulinum t...
01.10.2015 TAEK Lisansı Hakkında Duyuru...
Değerli Meslektaşımız,   Bilindiği gibi radyasyon kaynaklarının (röntgen cihazlarının) bulundurulması ve kullanılması TAEK tarafından verilecek lisansa bağlıdır. Lisansların verilme şekli ve kuralları Radyasyon Güvenliği Tüzüğü, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Buna göre “lisans almak için lisanslama ücretinin Kurum hesabına yatırılarak, Kurum tarafından duyurulan radyasyon uygulamasına özgü is...
11.09.2015 TDB Açıklama "Bakanlık İle Sadece İstatistiki Bilgi Paylaşılabilir"...
Türk Dişhekimleri Birliği, İl Sağlık Müdürlüklerinin meslektaşlarımızdan, sağlık verilerinin Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca  elektronik ortamda paylaşılmasını talep ettikleri yönünde kendilerine bilgiler geldiğini belirterek konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada; Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yö...
07.09.2015 Açıklama...
  Üzgünüz, yastayız, isyandayız.   Her gün, her gece acılar, acı dolu haberler üst üste geliyor.   İçimizi yakan giderek birer sayıya dönüşen şehit haberlerinin yanı sıra bu toz duman içinde görünmeyen, bir güne sığan onlarca saldırı.   Şiddetin şiddeti doğurduğu hızla iç savaşa doğru evrilen bir iklim…   Barış süreci deyip savaş sürecine evrilen analar ağlamasın de...
30.08.2015 Bakanlığın İkinci E-Nabız Genelgesinin de İptali İstendi ...
Bir yandan Sosyal Güvenlik Kurumu diğer yandan Sağlık Bakanlığı hastaların kişisel verilerini toplamak için yarışıyor. Açılan davaların hemen hepsinde Anayasa Mahkemesi’nden Danıştay’a kadar her yerde hukuka aykırılık tespitleri yapılarak iptal kararları verilmesine karşın hukuksal altyapı oluşturulmadan verilerin toplanması ısrarı dikkat çekicidir. Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat 2015 tarihinde, 2015/5 sayılı, “e-Nabız Projesi” konulu...
24.08.2015 Sağlıkçılardan Ortak Barış Bildirisi: "Savaş Öldürür Biz Yaşatacağız"...
Aralarında Türk Dişhekimleri Birliği'nin de bulunduğu sağlık emek ve meslek örgütleri, son dönemde ülkemizde yaşanan şiddet olaylarına karşı çıkmak ve komşularımızla aramızda barışı savunmak amacıyla ortak bir bildiri yayınladı.   Bildirinin pdf formatı için tıklayınız   ...
13.08.2015 Ferdi Kaza ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortaları Yenilendi...
Değerli meslektaşım,   Odamız üyesi dişhekimlerinin Ferdi Kaza ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortaları 2015-2016 dönemi için yenilenmiş olup Karpal Tünel ve Tenisçi Dirseği tanısıyla ameliyat sonrası işgörememezlik de sigorta kapsamına alınmıştır.   Türk Dişhekimleri Birliği ve Dubai Starr Sigorta arasında imzalanan protokole göre sigortalılık süresi 18 Temmuz 2015 tarihinde başlayıp, 18 Temmuz 2016&...
12.08.2015 Acil Yardım Seti...
Değerli meslektaşım, Sağlık Bakanlığı, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin teknik ve tıbbi koşullarına ilişkin düzenlemelerin 30.10.2015 tarihine kadar yerine getirilmesini, yerine getirmeyenler hakkında Yönetmelikte ifade edilen yaptırımların uygulanacağını 20.04.2015 tarihli genelgesiyle duyurmuştur.   Bu bağlamda muayenehanelerde bulundurulması zorunlu olan Acil Yardım Seti ile ilgili olarak Odamızın yürütt&...
04.08.2015 Danıştay: `Kişisel Sağlık Verilerinin Güvenliği Ve Paylaşımı Yönetmelikle Değil ...
Danıştay 15. Daire, "Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına ilişkin Yönetmelik" in dayanağının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği, sağlık verilerinin toplanmasına, işlenmesine ve paylaşılmasına ilişkin düzenlemelerin Anayasa'nın 20. maddesinde öngörülen kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların ancak kanunla düzenlenebileceğine ilişkin güvenceyi sağlamaktan uzak olduğu gerekçesi il...
29.07.2015 Yönetmelik Davasında Ara Karar...
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin talep, Sağlık Bakanlığının savunmasının alınmasından sonra incelenip karara bağlanacak. Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan Yönetmeliğin toplumun sağlık hizmetine erişimini kısıtlayan ve dişhekimliği hizmetinin yürütülmesini zorlaştıran hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Türk Di...
27.07.2015 Danıştay'dan Reklam Kararı...
Ülke TV isimli televizyon kanalında yapılan bir yayında kendi reklamını yapan bir dişhekimine verilen disiplin cezasının Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından, programın canlı yayın olması gerekçe gösterilerek iptal edilmesi üzerine karar Türk Dişhekimleri Birliği tarafından temyiz edilmişti. Danıştay 8. Daire tarafından yapılan temyiz incelemesinde, televizyondaki yayında; dişhekiminin muayenesinde kullanılan cihazların en son teknolojiye sahip olduğu, yarım saat gi...
23.07.2015 E-Nabız Davasında Ara Karar...
Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği’nin birlikte açtığı, e-Nabız projesi konulu Sağlık Bakanlığı genelgesinin iptali istemli davada Danıştay genelgenin yasal dayanağını sordu. Danıştay 15. Daire’de 2015/2900 esas sayılı dosyada incelenmekte olan davada Daire, yürütmenin durdurulması istemine ilişkin kararın, Sağlık Bakanlığı'nın davaya yanıtından sonra verilmesine; ayrıca Bakanlıktan bu genelgenin hangi yasal düzenleme ya da d&uum...
15.06.2015 Genelgenin İptali İçin Dava Açıldı...
Sağlık Bakanlığı, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin dişhekimliği hizmetinin yürütülmesinde yarattığı bir kısım aksaklıkları Genelge ile düzeltmeye çalışmıştır. Ancak, Bakanlık tarafından yayınlanan Genelge ile yine hukuka aykırı bir takım kurallar tanımlanarak bunların uygulanması istenmiştir.  Sağlık Bakanlığı’nın bütünüyle keyfi biçimde hazırlayıp yürürlüğe ko...
24.04.2015 Muayenehane İçin İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Alma Zorunluluğu İptal Edildi...
TBMM'de 04.04.2015 günü kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un içinde, muayenehene ve müşterek muayenehanelerin belediyelere harç yatırarak İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı alma zorunluluklarını kaldıran maddenin kabul edildiğini duyurmuştuk. Adı geçen kanun Cumhurbaşkanı tarafından 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete&rsqu...
07.04.2015 E-Nabız İle İlgili İptal Davası Açıldı...
Değerli Meslektaşımız, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye konulan hükümlerle temellendirilmeye çalışılan ve Sağlık Net 2 adıyla başlayan hasta bilgilerinin merkezi olarak toplanmasına ilişkin düzenleme ve uygulamaların Anayasa Mahkemesi ve Danıştay tarafından iptal edildiği bilinmektedir. Buna karşın, herhangi bir yasal temeli olmaksızın, hasta bilgilerinin merkezi olarak toplanması için yeni bir girişim şeklinde ortaya çıkan, e-Nabız Projesi...
07.04.2015 Muayenehane İçin İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Zorunluluğu Kaldırıldı...
TBMM'de 04.04.2015 günü kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un içinde, muayenehene ve müşterek muayenehanelerin belediyelere harç yatırarak İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı alma zorunluluklarını kaldıran madde kabul edilmiştir.   Türk Dişhekimleri Birliği’nin talebi ve başta dişhekimi, tabip ve eczacı milletvekilleri olmak ü...
11.03.2015 Yönetmeliğe Dava Açıldı...
3 Şubat 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır.   Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 9 Mart 2015 tarihinde Danıştay’da açılan davada ülkemizde ve dünyada genel olarak dişhekimliği hizmetlerinin nasıl sunulduğu, bu hizmetin ülkemizde kamu dışında sunulmas...
27.02.2015 E-nabız Dilekçe Örneği...
Hasta bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması için Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi şimdi de e-Nabız Sağlık.Net Online olarak karşımız çıkıyor. E-nabızla ilgili yayınlanan 2015/5 sayılı Genelge’ye ilişkin Odamız Hukuk Bürosu’nun değerlendirmesini sizinle paylaşmıştık. Konuyla ilgili Türk Dişhekimleri Birliği de bir değerlendirme yayınlayarak, hukuka aykırı Genelge’nin yürütmesinin ...
19.02.2015 E-nabız Sistemi Hakkında Değerlendirme ...
Değerli meslektaşımız, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce; fert ve toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kişisel sağlık kayıtlarını gizlilik, güvenlik, bütünlük ve mahremiyeti korunarak kişilerin kendileri tarafından kendi dijital sağlık kayıtlarına erişebilmesini sağlayacak olan “e-nabız” adı verilen “sağlık.net online sisteminin” kurulduğu ve 01 Mart 2015 tarihine ka...
İDO Dijital Dişhekimliği Dergisi
İDO Dergi
Bilimsel Makaleler
e-kütüphane
Kültür-Sanat-Gezi-Spor
İlhan İşler Karikatürleri
Fırat Budacı Yazıları "Aslında Hergün Fırçalıyorum"
Sanatçı Meslektaşlarımızdan
Afişler
Sık Sorulanlar
Dünyadan ( Dişhekimi Röportajları )
Duyurular
İletişim: Cumhuriyet Caddesi Safir Apartmanı No:203 Kat :2 Daire:3 34367 Harbiye İSTANBUL - Telefon : 0.212.225 03 65